Tamang Pangangalaga Sa Kalikasan Essay

     Ang Kapaligiran ay likha ng Poong Maykapal para sa bawat nilalalng dito sa mundong ibabaw.Ang mga bagay na makikita natin sa ating kapaligiran ay nagbibigay saya at buhay.

     Bilang isang Pilipino tungkulin ko na mapangalagaan ang kapaligiran .Maraming paraan para mapangalagaan ang kapaligiran .Ang ating kapaligiran ay mapangalagan sa pamamagitan ng pagwawalis araw-araw.Pagtapon ng basura sa tamang  basurahan.Mahalagang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan.Isa sa pinaka-mahalagang paraan upang maibsan ang klima ay ang hindi pagsunog ng plastik at hindi paggamit ng nakasasamang bagay sa ating kapaligiran.Madaling sabihin ang paglilinis pero mahirap itong gawin pero kung iisipin natin na para sa kabutihan nating lahat ito.Ang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran ay isang mahalagang bagay dahil dito natin masasabing umunlad ang ating lugar.At masasabing ang kalinisan ng ating lugar ay katulad ng kalinisan ng ating kalooban.

     Ang lahat ng ating pagsisikap ay magkakaroon ng katuturan kung ito ay ating isasapuso.Pagsisikap at determinasyon ang kailangan natin lahat upang magkaroon ng katuparan ang lahat.Panininwala sa sarili at sa Diyos ay walang imposible.

                   Ang Kalikasan ang nagbibigay kulay sa ating kapaligiran na sadyang ipinagkaloob nang ating  Panginoon.Dapat natin itong ingatan at aalagaan .Mahalagang  bagay na dapat nating palaguin at huwag abusuhin para sa kapakanan ng sumusunod na henerasyon. 

                        Para sa akin ang dapat kong gawin ay tutulong ako kahit sariling sikap lamang para mapangalagaan ko ang kalikasan tulad ng pagtatanim ng puno sa bukirin at lugar na walang puno na itinanim dahil sa pagtotroso at pagkakaingin.Bakit kaya nila ito ginawa at seguro alam naman nila ang magiging epekto kapag wala ng mga puno?Ang gagawin ko para masugpo ang mga masasamang gawain na ito ay isusumbong ko sa  awtoridad ang maling ginagawa ng tao.Dapat tayong magtulungan upang maibalik ang dating sagana sa kalikasan nang may magagamit pa ang ating mga anak,mga apo sa susunod na henerasyon.

                        Ipaparating ko po sa mga tao na sa halip na ating sirain ang kalikasan ay tutulong tayo sa paglilinis ,pagbabawas ng basura,pagtittipsa koryente at tubig,ayusin ang mga sirang sasakyan o di kaya'y maglalakad kung malapit lang at pag-iwas sa mga gawain  na makakadagdag ng butas sa ozone layer.

0 Replies to “Tamang Pangangalaga Sa Kalikasan Essay”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *